Przydatne Linki

halowa pilki noznej

liga siatkowki

sandomierz krolewskie miasto

logo mosir

liga tenisa

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 1

Wczoraj: 1

Ogółem: 2456

 REGULAMIN
„Liga Siatkówki Plażowej 2021 ”
 
                                                       
Założenia organizacyjne:
1. ORGANIZATOR
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 • Urząd Miejski w Sandomierzu
 
2. CEL
 • Umożliwienie aktywnego wypoczynku
 • Popularyzacja Siatkówki Plażowej oraz siatkówki w wydaniu rekreacyjnym
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.
3. TERMIN I MIEJSCE  
Miejsce
- Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego  
Termin – planowane rozpoczęcie Ligi – 29.05.2021
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- WPISOWE, od drużyny : kwota – 30 zł

płatne przelewem na konto organizatora

UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi!
KONTO ORGANIZATORA:
MOSiR w Sandomierzu, ul.
Koseły 3a
BANK SPÓŁDZIELCZY w Sandomierzu
62 9429 0004 2001 0001 9057 0001
- Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich uczestnictwo w turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni zgłaszają się z rodzicami (opiekunami), bądź podpisanym przez nich zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

5. ZGŁOSZENIA
- Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 23.05.2021 ( niedziela ) pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - 889 200 555
- ilość przyjmowanych drużyn  jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń ( 16 drużyn )
 
6. NAGRODY
I miejsce – Puchar
II miejsce – Puchar
III miejsce – Puchar
Puchar Fair Play
 
7. REGULAMIN
- Mecze rozgrywamy w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywane są bez meczów rewanżowych. Mecze należy rozegrać w danej rundzie rozgrywkowej, według ogłoszonego terminarzu.
- terminarz zostanie podany po terminie zapisów.
 - zawodnicy są zobowiązani do rozegrania meczy swoimi piłkami oraz podania wyniku spotkania po jego zakończeniu organizatorowi.
-  Wpisowe wpłacone przez drużynę nie podlega zwrotowi.
- Wycofana drużyna do końca rozgrywek jest ujmowany w tabeli.
- Każdy mecz odbywa się do 3 rozegranych setów, każdy set do 21 pkt.
1)  Za zwycięstwo 3:0 drużyna otrzyma 3 punkty
2)  Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzyma 2 punkty
3)  Za przegraną 1:2 drużyna otrzyma 1 punkt
4)  Za przegraną 0:3 drużyna otrzyma 0 punktów
W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejno:
1) Większy stosunek zdobytych do straconych małych punktów;
2) Większy stosunek wygranych do przegranych setów;
3) Bezpośredni pojedynek pomiędzy zespołami.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.
Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy  zgłaszający uczestnictwo w Lidze Siatkówki Plażowej akceptują automatycznie niniejszy regulamin.
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
informuję, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania turnieju.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył / a w Lidze Siatkówki Plażowej 2021.
 
9. UWAGI KOŃCOWE
-  Istnieje możliwość zawieszenia Ligi na skutek Covid lub innych niezależnych od organizatora okoliczności.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie sportowym.
- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator